Jak zadawać pytania do wróżb cz.1

Przez wiele lat mojej pracy jako tarocisty spotykałem się z najróżniejszymi problemami i najróżniejsze osoby przychodziły do mnie, abym postawił Tarota w ich intencji. Większość z nich, a szczególnie ci, którzy przychodzili do mnie pierwszy raz nie wiedzieli jednak jak sformułować pytanie do Kart, gdyż sami często nie byli pewni w czym tkwiła natura ich problemu.

Umiejętność zadania konkretnego, dobrego pytania, na które Tarot da pełną i satysfakcjonującą, a przede wszystkim prawdziwą odpowiedź jest bardzo ważna dla każdego, kto poszukuje porady Kart. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy zamówić wróżbę korespondencyjną przez Tarot online, gdzie musimy obrać w słowa nasze intencje.

Zamawiając wróżbę, wybierzmy Rozkład, który najlepiej zobrazuje nasze potrzeby. Karty Anielskie zsyłają na nas opiekę Aniołów, Runy aktywnie działają na naszą korzyść, a Tarot może być stawiany w konkretnej intencji, aby jak najlepiej zobrazować oddziałujące na nią wpływy. Gdy piszecie do mnie, bardzo prosiłbym o przesłanie swojej daty urodzin, a najlepiej i daty urodzin osób, o które pytamy. Runy, Karty Anielskie i Tarot są silnie połączone z Astrologią, chociaż na różnych poziomach i w różnych Rozkładach nacisk kładziony jest na inne rzeczy, ale jest to nadal czynnik istotny. Jeżeli stawiamy Tarot czy Runy w jakiejś intencji, bardzo pomocne jest przybliżenie całej sytuacji, często wystarczy tylko kilka zdań. Jednakże im bardziej uszczegółowimy nasze zapytanie, tym wróżba będzie mniej ogólnikowa.

Przechodząc do samego zapytania, to doradzałbym nie stawiać tych samych pytań tylko inaczej sformułowanych. Po pierwsze odpowiedź będzie podobna, co jest oczywiste, a po drugie Tarot wielokrotnie pytany o to samo, może dawać mylne odpowiedzi, gdyż zaczyna roztrząsać problem wieloaspektowo, jednakże jeżeli nie jest to zawarte w pytaniu, trudno dojść do tego, który aspekt jest w tym momencie poruszany. Ponadto, unikałbym również zadawania pytań, które logicznie się uzupełniają, na przykład, gdy pytamy o to czy znajdziemy pracę, to nie pytajmy czy poprawi się sytuacja finansowa, chyba że posiadamy również inne możliwości zarobkowe, bo wiadomo, że jak nie mamy szansy na otrzymanie pracy w najbliższym czasie, to nie poprawi się nasza sytuacja finansowa. Jeżeli nas to interesuję, radziłbym ubierać to w jedno, trochę szersze pytanie.

Znaczenie Kart Tarota: Cesarzowa

 

Czwartą Kartą w talii Kart Tarota jest Cesarzowa. Tarot posiada wiele Kart, które odnoszą się do kobiecości i jej aspektów, jednakże Cesarzowa jest najwyższym uosobieniem Kobiecości. Przedstawia ją jako energię, która jest niezbędną częścią funkcjonowania Wszechświata. Cesarzowa wskazuje również na element płodności, tworzenia i narodzin silnie związany z postacią Bogini Matki, a także Gai.

Karta Cesarzowej najczęściej przedstawia kobietę z insygniami władzy, która zasiada na tronie lub jest na innym podwyższeniu. Jej ozdoby, szaty i otoczenie przepełnione jest symboliką roślinną, która wskazuje na jej silny związek z Naturą. Odniesienia do płodności, a także seksualności sprawia, że Cesarzową często porównuje się do bogini Wenus, niektórzy bardziej powiązani z Astrologią Tarociści uważają wręcz, że jest to wręcz jedna i ta sama postać .

Jeżeli stawiając Tarot w Rozkładzie pojawia się Karta Cesarzowej to oznacza, że w życiu osoby pytającej pojawia się silny element kobiecości. Pojęcie to jest jednak zależne od tego czy kwerend jest kobietą czy mężczyzną. Dla mężczyzny Cesarzowa to osoba bardzo ważnej w jego życiu kobiety. Może to być Matka, jednakże najczęściej jest to Żona, Kochanka lub inna kobieta, której seksualność wywiera wielki wpływ na jego życie. Może to sygnalizować romans albo głębsze uczucie. Jeżeli mężczyzna pyta o kobietę, to Cesarzowa będzie wskazywała na to, że kobieta ta będzie utożsamiać wszystko to, czego poszukuje w partnerce. Dla kobiety jednak Cesarzowa oznacza pełną realizację siebie jako kobiety, tak pod względem seksualnym, jak i macierzyńskim. Cesarzowa może wskazywać również na ciążę. Wszystkim jednak Cesarzowa przynosi powodzenie związane z wzrostem i rozwojem, szczególnie jeżeli chodzi o projekty, które zostały wcześniej zapoczątkowane i potrzebowały czas na wzrosty i dojrzenie.

 

Znaczenie pozytywne: rozwój, powodzenie projektów, wzrost, nasze wcześniejsze przedsięwzięcia przynoszą w końcu rezultaty, dla ludzi zżytych z Naturą (rolników, leśników itd.) oznacza jej przychylność, zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i umysłowych, rozwój osobisty. Dla mężczyzn: intensywny związek z kobietą (na tle seksualnym i uczuciowym), kobieta marzeń; dla kobiet: płodność, dziecko, cieszenie się swoją kobiecością, seksualność.

 

Znaczenie negatywne: choroby kobiece, coś w czym pokładaliśmy nadzieje upada, impotencja, słabe libido, niepowodzenie emocjonalne, toksyczny związek, niepłodność, nieurodzaj, wrogość Natury lub niebezpieczeństwo związane z przyrodą, ludzka niedoskonałość, związek oparty wyłącznie na fizyczności, brak wsparcia emocjonalnego, brak opieki, nieczułość, wyrodna matka, niechciana ciąża.

Znaczenie Kart Tarota: Arcykapłanka

Następna Karta w Wielkich Arkanach o numerze dwa jest Karta Arcykapłanki. W Tarocie Arcykapłanka oznacza tajemnicę, która jest skrywana przed osobą zadającą pytanie. Wskazuje również na to, że ta osoba może taką tajemnicę też skrywać.

Arcykapłanka najczęściej przedstawiana jest jako piękna kobieta w długich ceremonialnych szatach, siedząca na tronie, z jednym lub więcej symbolem religijnym. W tle stoją dwie kolumny, jedna czarna, druga biała. Symbolizuje to dwoistą naturę Arcykapłanki, a przez to dwoistą naturę sytuacji, którą przedstawia Tarot w Rozkładzie. Nie bez znaczenia są też widoczne odniesienia do Yin i Yang. Według niektórych wróżbitów Arcykapłanka jest uosobieniem egipskiej bogini Izydy, małżonki króla bogów Ozyrysa.

Jeżeli stawiając Tarot pojawi się Arcykapłanka to oznacza, że w życiu osoby, która zadaje pytanie coś dojrzewa powoli, aby się ujawnić. Należy wtedy zwrócić szczególną uwagę na otaczające nas środowisko, osoby i wpływy i sprawdzić czy wśród nich nie ma momentu rozwojowego, który wskazywałby na to, że pewien aspekt ulegnie znacznej zmianie, stając się przez to czymś zupełnie innym. Arcykapłanka może również wskazywać, że skrywamy coś z czym powinniśmy się zmierzyć i przezwyciężyć, gdyż staje to na drodze naszemu rozwojowi. Ponadto Arcykapłanka symbolizuje mądrość i jej pozyskiwanie.

Znaczenie pozytywne: mądrość i jej zdobywanie, wielka intuicja, coś wychodzi z ukrycia, niespodzianka, tajemnica która będzie nam objawiona, harmonia i wewnętrzny spokój, mądra kobieta, od której możemy się wiele nauczyć, dla mężczyzny Arcykapłanka może oznaczać skrywaną miłość i romans.

Znaczenie negatywne: zła tajemnica, spisek, powierzchowna wiedza, nieumiejętność przewidywania przyszłości, złe intencje jakiejś osoby wobec pytającego, czarownica (w złym sensie), znerwicowanie, strach przed życiem, fatalizm, schizofrenia, oderwanie od rzeczywistości, bogobojność (w negatywnym kontekście objawiająca się np. umartwianiem), u kobiet może oznaczać choroby kobiece, a także niezrozumienie innych kobiet i konflikt z nimi.

Przerażać na pierwszy rzut oka może mnogość negatywnych znaczeń Arcykapłanki, jednakże pamiętajmy, że w większości przypadków gdy stawiamy Tarot, Karta ta oznacza tajemnice, a natura tej tajemnicy objawiana jest przez inne Karty Tarota towarzyszące jej w Rozkładzie.

Znaczenie Kart Tarota: Mag

 

Drugim w kolejności w talii, a oznaczonym liczbą jeden jest wśród Wielkich Arkanów Mag, zwany, Magikiem, Czarodziejem lub Kuglarzem. Mag jest jedną z najpotężniejszych i najsilniejszych energetycznie Kart Tarota. To on, zaraz po Głupcu rozpoczyna ścieżkę życia, którą symbolizuje Tarot, przyuczając go czym jest Tarot i jak się nim posługiwać w przyszłości.

 

Mag przedstawiany jest najczęściej jako przystojna postać w długich szatach, która dzierży w prawej dłoni uniesioną do góry różdżkę. Na stole czy też ołtarzu, który stoi przed Magiem ułożone są wszystkie cztery Małe Arkana - Miecze, Denary, Buławy i Puchary. Symbolizuje to Tarot w całości, a różdżka w dłoni Maga przedstawia jego umiejętność wykorzystywania i stosowania Tarota do własnych celów. Mag więc ujarzmia Tarot, czerpiąc z niego siłę i moc do realizacji własnych projektów i dążeń. Nad głową Maga widnieje pętla w kształcie położonej ósemki. Jest to symbol wieczności i nieskończoności, wskazuje on na to, że moc, jaką posiada Tarot jest wieczna i nieprzerwana.

 

Gdy w Rozkładzie Tarota pojawia się Mag, będzie on wpływał na znaczenie wszystkich innych otaczających go Kart. Jego siła potęguje znaczenie pozytywne, ale również i negatywne sąsiadujących Kart Tarota, w zależności od ich układu. Sam Mag ma znaczenie stwarzania, jest zwiastunem początku rzeczy wielkich, wspaniałych i wielkich sukcesów. Wskazuje on na to, że drzemie w nas siła i energia, która wykorzystana w odpowiedni sposób może doprowadzić nas do świetności i wielkiego szczęścia. Mag wskazuje również na to, że jesteśmy szczególnie podatni na moc Tarota i że powinniśmy z niej korzystać. Mag jest dobrym znakiem przed każdym przedsięwzięciem, wielkim lub małym, jeżeli nie planujemy jednak takowych, Mag może wskazywać na okres, który będzie nam wyjątkowo sprzyjał we wszystkich życiowych czynnościach. Ponadto może również wskazywać, że niebawem przed nami pojawi się ważna okazja, której nie powinniśmy przegapić. Mag również może symbolizować osobę Tarocisty i że powinniśmy postawić Tarota w intencji naszych dalszych planów na przyszłość. W swojej negatywnej odsłonie, gdy Tarot jest odwrócony, Mag symbolizuje zależność i wpływ kogoś, kto nas omamia i prowadzi w złą stronę. W takim przypadku powinniśmy zastanowić się nad naszymi działaniami i przewartościować raz jeszcze wszystkie nasze przedsięwzięcia oraz znajomości, aby sprawdzić czy ktoś nie ma na nas zbyt dużego wpływu.

 

Znaczenie pozytywne: wielki potencjał, na naszej drodze pojawi się wielka okazja, Tarot nam sprzyja w naszych przedsięwzięciach, czas nowych przedsięwzięć, wewnętrzna energia i moc, podatność i wielkie zdolności ezoteryczne, nowe przeznaczenie, początek czegoś co wpłynie na nasze życie, czas działać, wszystkie nasze działania przyniosą pozytywny skutek, czas stwarzania, wyostrzenie zdolności twórczych i artystycznych, szukanie porady u Tarocisty.

 

Znaczenie negatywne: jesteśmy pod negatywnym wpływem kogoś znaczącego, oszustwo, ktoś nas zwodzi, naciąganie, negatywne energie, ktoś wykorzystuje magię przeciwko nam, nasze działania są niesłuszne, ostrożność w nowych przedsięwzięciach, dysponowanie destruktywną energią,. uważaj gdzie lokujesz swój potencjał.

 

Wielkie Arkana jak i cztery żywioły Małych Arkanów podzielone są w zależności od żywiołów, z którymi się wiążą. Wśród wszystkich Kart Tarota, jedynie Karta Świata i Karta Maga obejmują wszystkie cztery żywioły - Wodę, Ogień, Powietrze i Ziemię. Świadczy to o wielkim znaczeniu b, który nie bez powodu nazywany jest Kartą Przeznaczenia.

Tarot Rytualny: Krzyż Celtycki

Chociaż Tarot w swojej podstawowej funkcji służy do samodoskonalenia i dywinacji może mieć także zastosowanie czysto magiczne. Stosuje się je wtedy, kiedy Tarot jest stawiany w konkretnym celu, którego realizacji ma sprzyjać. Tak jak w przypadku wszystkich sytuacji, gdy do czynienia mamy z Rytuałami Magicznymi, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki i zwrócić większą uwagę na przygotowanie stanowiska, a przede wszystkim samego siebie w celu bezpiecznego i skutecznego dopełnienia Rytuału niż, gdy chodzi o zwykłe wróżenie z Tarota.

 

Tarot magiczny najczęściej wykonuje się poprzez postawienie jednego z Wielkich Rozkładów Tarota, tak jak Rozkład Zodiakalny albo Krzyż Celtycki. Ja osobiście preferuję wykorzystywanie tego drugiego, gdyż jest bardziej uniwersalny i mniej uzależniony od zjawisk astralnych. Działa także szybciej, gdyż Rozkład Zodiakalny ma działanie długofalowe. Krzyż Celtycki można ponadto zastosować w bardziej konkretnych intencjach.

 

Krzyż Celtycki jest, w podstawowej formie, dziesięciokartowym Rozkładem, który opiera się na Indykatorze, czyli Karcie Tarota, która najlepiej symbolizuje intencję, w której Rozkład ten się stawia. Dlatego też, bardzo ważnym jest, aby osoba, która zamawia wróżbę dobrze zarysowała swoją intencję podając możliwie, jak najwięcej informacji, przez co Tarot będzie dokładniejszy i bardziej skuteczny. Oczywiście Krzyż Celtycki można wykorzystać również w celu zwykłej dywinacji i wróżenia, w której to obrazuje on bardzo dokładnie wszystkie działające na kwerenda wpływy.

 

Poprzez moją stronę możesz zamówić Krzyż Celtycki w obu formach, magicznej i wróżebnej. Oprócz Krzyża Celtyckiego, jego odpowiedzi i działania, Tarot odpowie również na osiem Twoich pytań. Nie muszą się one wiązać z intencją, w której stawiany był Krzyż Celtycki.

 

 

Więcej artykułów…

Strona 3 z 6


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98
3

Facebook Kosma Tarot

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.