Znaczenie Kart Tarota - Wielkie Arkana

Wszyscy, którzy zetknęli się z Ezoteryką wiedzą, jakim potężnym narzędziem może być Tarot. Wiadomo też, aby Tarot mógł otworzyć się przed nami całkowicie ukazując nam wszystkie swoje tajemnice, trzeba również traktować go jako całość. Niestety, wiele osób zajmujących się wróżeniem skupia się na pojedynczych Kartach Tarota doszukując się w nich znaczeń i sprzeczności. Każdy wie, że pojedyncze Karty mają bardzo wiele znaczeń, tak tych poznanych i zawartych w książkach i poradnikach, jak i tych ukrytych i dostępnych wyłącznie indywidualnym osobom. Osoby, które tego nie rozumieją, tak naprawdę nie pracowały nigdy z Kartami Tarota w formie, jaka jest potrzebna, aby zrozumieć ich treść. Do tego konieczna jest długotrwała i intensywna medytacja nad znaczeniem tak poszczególnych Kart, ich interakcji z innymi Kartami w Rozkładach, jak i tego czym jest Tarot w całości.

 

Dlatego też, chciałbym tutaj zamieścić ważne spostrzeżenie o Wielkich Arkanach, które ustawione w kolejności, przedstawiają symboliczną drogę człowieka przez życie. Droga ta zapoczątkowana jest przez Głupca, który przemierzając inne Karty Tarota przemienia się, wzrasta i ewoluuje, aby w końcu stać się jednością ze Światem. Poniżej przedstawię zarys tejże drogi doskonalenia.

 

Głupiec - to jest początek drogi przez życie. Głupiec jest jeszcze niedoświadczony i bez rad i chęci nauki niechybnie czeka go zguba. Jednakże Karta ta symbolizuje optymizm, radość i nadzieję, że przy odpowiednim pokierowaniu Głupiec stanie się silny i otwarty na mądrość.

 

Mag - w tym miejscu nasz podróżnik dowiaduje się czym jest Tarot i jego mądrość. Mag, w którego posiadaniu są cztery główne symbole Tarota - Miecze, Buławy, Puchary i Denary, pokazuje naszemu podróżnikowi, że przy zrozumieniu i umiejętnym wykorzystaniu tych sił, które reprezentują wszystkie aspekty życia, będzie mógł osiągnąć doskonałość.

 

Arcykapłanka - nasz podróżnik dowiaduje się, że nie wszystko jest jeszcze przed nim odkryte i że nauka będzie musiała potrwać, a najlepszym sposobem nauki jest osobiste doświadczenie. Uczy się pokory i szacunku dla starszych i mądrzejszych od siebie.

 

Cesarzowa - napotykając Cesarzową nasz podróżnik po raz pierwszy poznaje miłość i intensywne uczucia, które się z nią wiążą. Teraz wie, że musi panować na swoimi emocjami, tak tymi wzniosłymi, jak i niższymi.

 

Cesarz - ta postać uczy podróżnika szacunku do mądrości innych oraz tego, że nie jest najważniejszą istotą na świecie. Czasami lepiej słuchać niż mówić. Należy czerpać z wiedzy innych.

 

Arcykapłan - nasz podróżnik już wie, jak zachowywać spokój. Rozumie, że drogą do doskonałości jest droga spokoju i mądrości. Uczy się szacunku do potęg silniejszych od niego i wie, że nie powinno się z nimi walczyć, a nauczyć żyć z nimi w zgodzie i czerpać z ich wielowiekowej siły i mądrości.

 

Kochankowie - poskramiając siebie, panując nad rozumem i emocjami, podróżnik uczy się współżyć z innymi nadal krocząc własną ścieżką. Dzięki temu zaczyna być gotowy na największe wyzwania w życiu i rozumie z jakimi trudami wiąże się dzielenie życia z inną osobą.

 

Rydwan - nasz podróżnik nie przestaje doskonalić siebie. Ciągle ćwiczy i uczy się dostrzegać pojawiające się na jego drodze możliwości oraz wie, jak z nich korzystać.

 

Siła - napotykając Siłę, nasz podróżnik dowiaduje się jaka potęga leży w mądrości opartej na Prawdzie. Przyjmuje tę Moc i zaczyna wierzyć w własne umiejętności i nabiera pewności siebie, która przeprowadzi go przez trudy przyszłości.

 

Mędrzec - podróżnik przekonuje się, że trzeba zawsze być wiernym rozumowi i nauczyć go współdziałać z sercem. Nie można odstępować od tej nauki, nawet gdy inni w okół swoim nieodpowiednim zachowaniem chcą nas zmusić do tego. Nasz podróżnik uczy się przemawiać do innych, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i łagodząc rozpalone serca.

 

Koło Fortuny - nie wszystko można w życiu przewidzieć, gdyż obok nas panują siły, na które często nie mamy wpływu. Podróżnik dowiaduje się, że mądrość to umiejętność radzenia sobie i wygrywania także w sytuacjach, których nie można objąć rozumiem.

 

Sprawiedliwość - wszystkie nasze czyny powodują reakcję. Każdy nasz dobry postępek rodzi dobro, a zły prędzej czy później spotka się z karą. Świat opiera się na równowadze dobra i zła, a naszym celem jest utrzymanie tej harmonii.

 

Śmierć - spotykając się ze śmiercią podróżnik przekonuje się o nieuchronności zmian i uczy się je akceptować. Nie wszystko można powstrzymać i nie o wszystkim decydować. Nic nie trwa wiecznie, jednakże zmiana niekoniecznie bywa zła. Gdy coś się kończy coś się zaczyna.

 

Umiarkowanie - aby cieszyć się zdrowiem, tak fizycznym jak i psychicznym należy odnaleźć umiar w wszystkich dziedzinach życia. Zasada ta obowiązuje nawet osoby walczące o lepsze jutro. Nie można nikomu na siłę narzucać mądrości, każdy musi do niej dorosnąć sam.

 

Diabeł - każdy człowiek na swojej drodze spotka zło, jednakże najczęściej to zło jest jego własnym wytworem. Nie można żyć własnymi wyobrażeniami ludzi i świata. Trzeba zrozumieć, że niekiedy nasze przekonania nie są słuszne i dla dobra innych, a przede wszystkim siebie należy zrzucić z siebie okowy samoumartwienia, niesłusznej wiary i złych nawyków.

 

Wieża - nasz podróżnik uczy się, że niektóre rzeczy nie mogą się po prostu skończyć dobrze. Należy je powstrzymywać przed wzrostem, zanim zbyt wielu ludzi w nie uwierzy, co przesądzi o ich losie, gdy Wieża ich mylnych wyobrażeń i czynów runie.

 

Gwiazda - nawet w najciemniejszych czasach i przy najgorszych okolicznościach zawsze pozostaje nadzieja na lepsze jutro. Trzeba ją wspierać i ukierunkować na nią swoją energię, oddzielając ziarna od plew.

 

Księżyc - aby osiągnąć mądrość trzeba na równi z rozumem rozwijać swoją intuicję. Księżyc zwraca uwagę podróżnika na te rzeczy, które są ukryte przed oczami i uszami i mówi o tym, że w innym świetle to co uważa on za pewne i prawdziwe może wyglądać zupełnie inaczej.

 

Słońce - czymże byłoby prawdziwe życie bez radości i szczęścia. Nawet najmądrzejszy człowiek nie osiągnie doskonałości wiecznie się umartwiając. Starajmy się odkryć piękno, radość i szczęście we wszystkich aspektach naszego życia. Nie obawiajmy się śmiać i cieszyć, w końcu życie to dar.

 

Sąd - nasz podróżnik poznał już wszystko to, z czego składa się życie. Zyskał mądrość, która umożliwia mu przewidzieć to co nadejdzie i myśleć w przód nad swoim losem, a przede wszystkim nad losem bliskich mu osób. Jest to ostatnia nauka, która wyzbywa w podróżniku ostatnie resztki egoizmu, dzięki czemu uczy się on ofiarowywać siebie innym oraz żyć w pełni dla innych, bo jest to jedyna droga do doskonałości. Za jego trudy należy mu się dar.

 

Świat - nasz podróżnik zakończył swoją drogę przez życie. Dzięki swojemu poświęceniu i determinacji osiągnął mądrość, która pozwala mu słyszeć puls Wszechświata. Teraz jest dopiero wolny, a wszystkie jego czyny są natchnione doskonałością, zapewniając mu sukces we wszystkich przedsięwzięciach.

 

Tak kończy się droga naszego podróżnika, od Głupca do Władcy Świata. Wielkie Arkana symbolizują właśnie tą drogę, a Tarot jest narzędziem, które będzie wskazywało nam jej kierunek. Poznając Tarot poznajemy siebie, gdyż wszakże jesteśmy tym co czynimy z naszym życiem.

 

Medytacja z Tarotem

Zajmijmy się teraz bardziej spirytualistycznym podejściem do wróżenia. Tarot jest obok Kart Anielskich jednym z najbardziej mistycznych technik ezoterycznych. Pamiętajmy, że Tarot nie służy wyłącznie do odkrywania przyszłości. Jest to tylko jeden z aspektów Tarota i nie powinien być uważany za dominujący. W swoim podstawowym znaczeniu Tarot jest wykorzystywany jako narzędzie do samodoskonalenia i pracowania nad sobą. Aby to osiągnąć trzeba posiąść obok obszernej znajomości Kart Tarota, ich znaczeń i symboliki, także umiejętności intuicyjnego odczuwania znaczeń poszczególnych Kart, jak i całego układu Tarota.

 

Wcześniej wspominałem o podstawowych sposobach oswajania się z Tarotem i jak nawiązać z nim więź. Były to spostrzeżenia jednak głównie w stosunku do samych Kart, a nie do całej symboliki i ogólnego ich znaczenia. Aby poznać Tarot i jego naturę, trzeba przez długi czas intensywnie z nim pracować. Najlepszą metodą, oprócz zwykłego stawiania Kart Tarota jest poznawanie go poprzez medytację. Gdy stawianie Kart daje nam doświadczenie w interpretowaniu Rozkładów Tarota w odniesieniu do konkretnych sytuacji, pytań i problemów, to medytacja pozwala skupić się na tym, czym w istocie jest Tarot, czyli drogą osobistego rozwoju. Dla każdego z nas Tarot jest czymś innym, objawia się to w subtelnych różnicach w znaczeniach Kart oraz w tym co Tarot będzie chciał nam powiedzieć, gdy będziemy zadawać mu pytanie.

 

Aby rozpocząć medytację, usiądź spokojnie w cichym miejscu, tak jakby przygotowując się do normalnego stawiania Kart. Najważniejsze, żeby nikt nie przeszkadzał Ci w tym procesie. Tasuj długo Karty i gdy poczujesz, że czas jest odpowiedni wyjmij jedną z nich. Postaw Tarota przed sobą i oddychając spokojnie popatrz na niego. Przyjrzyj się wszystkim szczegółom na rysunku i zastanów się co mogą znaczyć, przeanalizuj jakie odczucia wzbudza w Tobie ta Karta. Czy jest raczej smutna, straszna i nieprzyjemna, czy raczej radosna, niosąca nadzieję lub wesoła. Te odczucia są bardzo ważne, gdyż rzutować będą na Twój osobisty odbiór tej Karty w późniejszych Rozkładach. Nadal mając Kartę przed sobą otwórz podręcznik Tarota i sprawdź znaczenie Karty. Niebawem na tym portalu pojawią się wszystkie Karty Tarota i ich znaczenia. Nie ma żadnego przeciwwskazania przed stawianiem Tarota przy włączonym komputerze, ważnym jest jednak, aby pojawiające się na nim rzeczy Cię nie rozpraszały. Porównaj swoje odczucia z znaczeniem Karty i sprawdź czy były podobne. Bardzo prawdopodobne, że Twoje odczucia będą skłaniały się bardziej do pewnej grupy znaczeń tej Karty, będzie to oznaczało, że w Twoim przypadku Tarot, gdy pojawi się ta Karta, będzie starał się przekazać Tobie głównie te informacje, co w znacznym stopniu ułatwi interpretację Rozkładów. Bardzo zachęcam do tego typu pracy z Tarotem, gdyż medytacja nad Kartami wspiera rozwój intuicji.

Magiczne znaczenie liczby trzy

W jednym z poprzednich wpisów wspominałem o magicznym znaczeniu liczby trzy. Teraz postaram się rozwinąć tę myśl. Jest to temat szczególnie ważny w odniesieniu do wróżenia, gdyż Tarot, Runy, Karty Anielskie czy też Astrologia są jak wiadomo aspektem magii, a wspomniana liczba trzy przewija się przez nie dość często i warto byłoby wiedzieć dlaczego.

 

Liczba trzy była używana wielokrotnie w przeszłości i często miała znaczenie większe niż inne liczby. Widoczne jest to najbardziej w przekazach mitologicznych, a także w dawnych tradycjach, z których wiele przetrwało do dziś. Obecnie wielokrotnie podporządkowujemy się do zabiegów magicznych z wykorzystaniem liczby trzy. Pukając do drzwi, pukamy trzy razy, całując się na przywitanie robimy to trzykrotnie, a gdy chcemy oznajmić, że coś będzie niebawem mówimy o "trzech minutach". Jednak najbardziej oczywistym przykładem magicznego wykorzystania liczby trzy jest odliczanie do trzech przed wykonaniem czegoś ważnego, mówiąc że "zaczynamy na trzy". Przykłady oczywiście można mnożyć i jestem pewien, że i Wy czytelnicy przypomnieliście sobie teraz niejedno podobne zastosowanie liczby trzy.

 

Wykorzystanie liczby trzy jest w tych przypadkach działaniem magicznym, gdyż często bezwiednie, robiąc coś trzy razy chcemy, aby nam się udało. Jest to najprostsza forma objawienia się magii, której ideą jest osiągnięcie sukcesu robiąc rzeczy lub wypowiadając słowa, które na pozór nie wiążą się z celem, który chcemy osiągnąć. Tak też, robiąc coś "na trzy" liczymy, że nam się uda, zaś przedwczesne zrobienie czego na przykład "na dwa" lub opóźnienie "na cztery" spowoduje, że popełnimy błąd.

 

Liczba trzy obecna jest także praktycznie we wszystkich działaniach magicznych. Jeżeli chodzi o Tarot, to objawia się to w tasowaniu, które powinno być minimalnie trzykrotne, albo związane z wielokrotnością liczby trzy. Ponadto podstawowy Rozkład Tarota składa się z trzech Kart, na których często bazują Rozkłady bardziej rozbudowane i skomplikowane. Podobnie rzecz ma się z Runami, które stawia się w potrójnych rozkładach, a tworzone Amulety Runiczne wręcz muszą składać się trzech Run. Jeżeli więc chcecie postawić Tarot, skorzystać z Run, a szczególnie odprawiając jakikolwiek Rytuał pamiętajcie, że jeżeli coś trzeba będzie powtarzać kilkakrotnie, wykonujcie tę czynność trzykrotnie lub ilość razy, która jest wielokrotnością tej liczby.

 

 

 

Znaczenie Kart Tarota: Głupiec

W tym miejscu rozpocznę serię wpisów, które mają na celu przedstawienie i przybliżenie wszystkim historię, znaczenia i symbolikę poszczególnych Kart Tarota. Postaram się zrobić to maksymalnie przystępnie nie zagłębiając się w szczegóły, gdyż każdy powinien sam wypracować szczegółowe znaczenia Kart podczas swej pracy z Tarotem.

 

Jak wiadomo Tarot nie jest jedynie talią kart, której używa się do dywinacji. Prawdziwy Tarot to przede wszystkim drogą do samodoskonalenia, narzędzie do poznania natury rzeczy, w tym naszego życia. Dlatego też, Tarot jest ściśle uporządkowany, szczególnie jeżeli chodzi o Wielkie Arkana, w których kolejność Kart nie jest przypadkowa.

 

Tarot rozpoczyna się zerową Kartą, której teraz się bliżej przyjrzymy. Jak widać na obrazku Kartą tą jest Głupiec (z ang. The Fool, franc. Le Fol) nazywany czasem Błaznem. Głupiec najczęściej przedstawiany jest w formie przystojnego młodzieńca, który szparkim krokiem zmierza przed siebie. Na plecach posiada zawieszony na kiju worek podróżny, w którym trzyma wszystkie swoje życiowe dobra. W prawej ręce trzyma kwiat symbolizujący pragnienie szczęścia i piękna. Chociaż beztroska i wesołość Głupca bywają ujmujące to niestety, jak często bywa to ujęte na Kartach, Głupiec zmierza wprost na krawędź przepaści, której nawet nie widzi. Za postacią Głupca biegnie niewielki pies, który ujadając pragnie zwrócić uwagę Głupca na zbliżające się niebezpieczeństwo, które wydaje się jednak nieuniknione.

 

Głupiec jest początkiem drogi życia, którą jest Tarot. Najczęściej symbolizuje kwerenda, czyli osobę, która zadaje pytanie Kartom. Mówi o beztrosce i kroczeniu w przód bez celu i zastanowienia się nad tym co chcemy osiągnąć lub też co może nam grozić w trakcie i na końcu obranej drogi. Głupiec często wskazuje na niedojrzałość życiową i emocjonalną, gdyż brak myślenia o przyszłości jest nieodpowiedzialna nie tylko gdy chodzi o innych, ale także gdy chodzi o nas samych. Jeżeli, stawiając Tarot, w Rozkładzie pojawia się Głupiec to znaczy, że powinniśmy przystanąć w biegu i zastanowić się nad swoim położeniem. Powinniśmy zadać sobie pytanie „po co właściwie ja robię to co robię i co chcę przez to osiągnąć?”.

 

Nie zawsze Głupiec mówi o aspektach tak ważnych jak życie, ale może wskazywać na to, że naszym lekkomyślnym postępowaniem możemy krzywdzić innych, szczególnie tych którym na nas zależy (rodzice, małżonek, przyjaciele). Może również wskazywać, że zbyt impulsywnie i bez pomyślunku zaangażowaliśmy się w jakiś projekt lub znajomość, dając się zwieźć pierwszemu wrażeniu. Czasami Głupiec wskazuje również na to, że za bardzo zajmuje nas czerpanie z przyziemnych przyjemności życia, nie zwracając uwagi na wartości wyższe i duchowe. Oczywiście takie zachowanie nie jest złe w pewnym okresie naszego życia, jednakże w przypadku, gdy tyczy się kogoś starszego powinno zmusić do refleksji. Sytuacja Głupca nie jest jednak beznadziejna. Przecież może się zatrzymać i posłuchać szczekającego pieska, który przez wielu uważany jest za jego sumienie lub dobre rady przychylnych mu osób.

 

 

Jednakże Głupiec jest w gruncie rzeczy Kartą pozytywną, gdyż wskazuje także na to, że kwerend potrafi cieszyć się życiem i dąży do szczęścia nie przejmując się możliwością niepowodzenia. Jeżeli stawiając Tarot, w Rozkładzie obok Głupca przeważają Karty o wydźwięku pozytywnym możemy uznać, że w naszym otoczeniu nie ma przeszkód i możemy, a wręcz powinniśmy, cieszyć się życiem oraz postarać się dostrzec otaczające nas piękno.

 

Znaczenie pozytywne: afirmacja życia, nieoglądanie się na innych, umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, dostrzeganie piękna, wolność, nowy lepszy początek, nowa znajomość, nowy etap w życiu, płynięcie z prądem spraw, optymizm, młodociana werwa i energia, zabawa i radość nieokupione zmartwieniem.

 

Znaczenie negatywne: bezcelowe kroczenie w przód, niedojrzałość, uparte dążenie do celu, nie słuchanie rad, lekceważenie niebezpieczeństw, zagubienie, zły wybór drogi, łatwowierność i podatność na wpływy, ranienie bliskich swoim działaniem, bezmyślność, bezkrytyczność, oddanie się wyłącznie przyjemnościom, autodestrukcja.

Wróżenie

Jak wiadomo, magia nie powinna być czymś traktowanym lekko. Chociaż obecne mass media przedstawiają Tarot, Runy, kryształowe kule i inne oblicza magii rodem z fantastyki coraz częściej w humorystycznych barwach, pamiętajmy że gdy sami chcemy skorzystać z mocy ezoterycznej podejmując jakiekolwiek czynności magiczne powinniśmy podejść do tematu na poważnie.

 

Stosowanie magii w każdym aspekcie, czy to wróżbiarskim, czy też rytualnym składa się z wielu czynników, które powinny być dopełnione, aby nie tylko osiągnąć sukces, ale również uchronić się od negatywnego działania wykorzystywanych metod magicznych. Jak pisałem wcześniej, lekkomyślnie stawiane Runy mogą przynieść, oprócz nieprawdziwej wróżby, także niechciane efekty dla osoby, która wróży. Dzieje się podobnie, gdy wykorzystywany jest Tarot. Karty Anielskie są najbezpieczniejszą metodą wróżenia, szczególnie gdy korzystamy z nich do celów kontemplacyjnych i ochronnych. Tak czy inaczej, aby wróżby były skuteczne, a wróżenie bezpieczne, należy stosować się do kilku podstawowych zasad.

 

Po pierwsze, tak Tarot, jak i Runy powinny być oswojone z nami, o czym pokrótce wspominałem już wcześniej. Osiągamy to poprzez długotrwały kontakt, tak fizyczny jak i duchowy z nimi. Im więcej będziemy pracować z naszymi Runami i Tarotem tym łatwiej będzie nam przychodziło stawianie trafnych wróżb, jak i mniejsze będzie niebezpieczeństwo, że stosowane przez nas Rytuały przyniosą nieprzewidziany efekt. Pytajmy Karty Tarota często, o różne, niekoniecznie ważne rzeczy, zgłębiajmy poszczególne znaczenie Kart i układów, w których się pojawiają, potem pamiętając to poczekajmy i sprawdźmy jak wróżba się sprawdzi, co pozwoli nam na pełniejsze zrozumienie tego, co Tarot chciał nam przekazać.

 

Kolejnym ważnym elementem podczas wróżenia, jest zapewnienie komfortowych i spokojnych warunków na trwanie samego procesu. Można się domyślić, że lepiej jest postawić Tarota w zaciszu swojego gabinetu, w odpowiednio przygotowanym miejscu, niż na kolanie, w przedziale jadącego pociągu. Przygotujmy odpowiednie miejsce, najlepiej czyste biurko lub stolik, przykryjmy go czystym obrusem lub specjalnie przygotowanym płótnem. Zapalmy zapałką świeczkę i postawmy ją obok. Bądźmy pewni, że w momencie wróżenia nikt i nic nam nie przeszkodzi lub nie będzie hałasowało. Stosując Runy albo Tarot niemniej ważnym jest wewnętrzny spokój niż sprzyjające warunki. Jak pisałem wcześniej, nie powinno się stawiać Tarota w momencie zdenerwowania, wzburzenia czy wielkiego smutku. Karty Tarota, jak i Runy odczuwają nasz nastrój i często stawiana wróżba bywa wypaczona przez nasz stan ducha. Dlatego też, nie jest zalecane wróżenie z Tarota pod wpływem środków odurzających, alkoholu albo nawet po silnej kawie.

 

Jednym z istotniejszych czynników, o których należy tutaj wspomnieć jest kolorystyka pewnych elementów związanych z wróżeniem. Większość kolorów posiada znaczenie ezoteryczne i poprzez zastosowanie w odpowiednich warunkach może wspomóc działanie rytuałów i wróżb. Powyżej pisałem o tym, aby w miejscu do wróżenia postawić i zapalić świeczkę oraz rozłożyć obrus, ich kolor nie jest bez znaczenia. Dla osób, które nie są doświadczonymi wróżbitami, najlepiej jest stosować dwa kolory, biały i czarny. Biały to kolor „ogólny” i czysty, nie posiada konkretnego znaczenia ezoterycznego i może być stosowany przy każdej formie wróżenia czy czarowania. Każdy doświadczony wróżbita posiada w domu zapas białych świec. Kolor czarny może komuś wydać się złowieszczy, tak jednak nie jest, czerń w ezoteryce jest równoznaczna z brakiem jakiegokolwiek koloru. Dlatego też jego stosowanie jest praktycznie najbezpieczniejsze. Więcej o kolorach magii napiszę w przyszłości, jednakże kończąc ten wpis chciałbym przestrzec przed stosowaniem koloru czerwonego, gdyż jest to kolor ofiarny, kolor krwi i ognia. Kolor czerwony obecny w na przykład świecy, kiedy stawiany jest Rozkład Runiczny albo Tarot może faktycznie zwiększyć ich moc, jednakże zawsze będzie to kosztem czegoś. Według niektórych, stosowanie czerwonego koloru podczas rzucania czarów ściąga na odprawiającego Rytuał uwagę sił i istot, które rzadko kiedy są przychylne ludziom.

Więcej artykułów…

Strona 4 z 6


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98
4

Facebook Kosma Tarot

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.